Thursday, 21 December 2017

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda

ENGLISH BELOW

Rwy i'n ysgryfenni yr erthygl hon i ddymuno i chi gyd Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda.    Dw i'n gobeithio bod chi gyd yn gallu teimlo yr ysbryd nadolig - Fi, yn bendant ac ers yr eira yn Lundain ychydig wythnosau yn ol.  

Mae hi wedi bod yn flwyddyn grêt i mi ac i'r blog yma.  Yn y dechrau 2017, Roedd gen y blog llai na 4,000 views.  Rwan, ym mis hydref, mae gen ni yn fwy na 94,000 views.  

Hefyd, mae 2017 wedi bod y flwyddyn lle wnes i raddio o'r Bryfysgol Aberystwyth gan 2:1 mewn Hanes ym mis Gorffenaf.  Roedd y dair flwyddyn yna yn amser lyfli a dw i'n methu fo'n iawn yn barod.  Gobeithio galla i ail-fynd yna.  

Rhwng rwan ac yr amser yna yn y ddyfodol, bydd i'n Tsieina i fod yn athro y saesneg i'r plant.  Wna i hedfan ym mis Ionawr y seithfed.  Bydd hi'n bennod mor gynhyrfus mewn bywyd ac bydd i yna yn ystod 15 mis.  Tipyn scary, ydw i'n cyfaddef.  

Mae hi wedi bod yn flwyddyn gynhyrfus i Gymru hefyd.  2017 - Y flwyddyn y dechrau Nation.Cymru gan Ifan Morgan Jones.   2017 - y flwyddyn y fuddugoliaeth Ben Lake yn Geredigion.  Rw i'n gobeithio bydd 2018 y flwyddyn lle gallwn ni adeiladu ar ben y llwyddiant 2017 a chreu llwyddiant yn yr ardaleodd newydd hefyd.  

Yn y Cyfamser, rwy'n ddymuno i chi gyd Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda, a rwan hefyd, mae rhaid i fi ymddiheuro am y ffaith bod Fy Nghymraeg fi ddim yn dda.  


I would like to wish all my readers a very Merry Christmas and a Happy New Year.  I hope that you are feeling the Christmas spirit – I certainly have felt it since the snow in London earlier this month. 

It’s been a great year for Politics by Rebuttal.  At the beginning of 2017, this blog had only had less than 4,000 page views.  Now, that figure has jumped to over 94,000 page views.  

2017 has also been a very significant for me personally – it was the year in which I graduated with a 2:1 in history from Aberystwyth, exactly five months ago to the day; the 21st of July.  The three years there were a wonderful experience, and I can’t say I don’t miss it already.  Le’ts hope that I can go back one day.

Meanwhile, however, I will be starting my new job in China and I fly out on the seventh of January.  It’s an English-teaching job with classes of children under the age of 14.  It will certainly be a new chapter in my life, and I admit that it is not like anything that I have ever done before.

Either way, 2017 has certainly been an exciting year for Wales.  It was the year in which Ben Lake won Ceredigion, the year that Nation.Cymru was founded, but it was also the year in which rail electrification was cancelled between Cardiff and Swansea by a Westminster government who would rather spend the money on bribing the DUP and extending the Northern Line.  I just hope that 2018 will be a year in which the successes of 2017 will be built on, and a year in which new successes will arise.

Meanwhile, I wish you all a Merry Christmas and a Happy New Year and apologise for the fact that there will undoubtedly be mistakes in my Welsh above.


No comments:

Post a Comment