Thursday, 5 April 2018

Mae’r Iaith Gymraeg yn dda I Loegr hefyd


Os dych chi’n edrych ar map y byd, wnewch chi weld fod y gwledydd Eingl-Sacsonaidd yn sefyllfa tipyn rhyfedd.  Er bod y mwyafrif gwledydd yn y byd gorllewin, ac yn Ewrop yn enwedig, rhannu gororau efo gwledydd eraill a iethioedd eraill, dydy hwn ddim yn wir am y gwledydd eingl-sacsonaidd. 

O’r gwledydd hwnna ei gyd, dim ond yr Unol Daleithiau America sy’n rhannu gororau efo gwledydd ieithoedd estronol – efo Mecsico yn y de a Canada Quebec yn y gog – a dydy’r berthynas rhwng America a Mecsico ddym yn gydraddol iawn fel y berthynas rhwng Ffrainc a’r Almaen. 

Ar y llaw arall, mae pob wladd yn tir mawr Ewrop yn rhannu goror efo gwlad iaith estronol – Ffrainc efo’r Almaen, Spaen efo’r Portiwgal a mae lot o siampl eraill.
 
Fel Sais fy hun, rwy i’n teimlo bod ein ynysu daearyddol iaithol wedi cael effaith arnon ni, ar agwedd ni ag ar ein weld ar y gweddill y byd, a hefyd ar ein agwedd am yr iethiodd estronol – dydy’r y mwafrif arnon ni ddim yn licio dysgu! 

Mae’r effaithiau gwleiddydol yn bob man dw i’n meddwl, ond mae hyn yn gryfach ar y de gwyleiddol – Brexit sydd canlyniadau o hyn. 

Yn fyr, mae’r diffyg o gororau tir efo gwleiddydd iethioedd estronol wedi rendro ni yn fwy ynysig ag ar wahan I’r ieithoedd a ddiwylliannau eraill a mae hwnna mor drist.

Pam ydy Canada yr wlad y fwya flaengar ohonon ni?  Rw i’n meddwl bod yr ddwyieithrwydd yn ateb y kestiwn hwnna.  Felly, dw i’n meddwl bod hi mor drist fod iaith gymraeg wedi cael ei syrthio – nid i Gymru yn unig, ond i Loegr hefyd. 

No comments:

Post a Comment